infoikoniInfo
valmistumishattuikoniKoulutus-polkuja
liekki-ikoniSavostamon sytyttävimmät

Savostamo ohjauksen ammattilaiselle

Savostamosta eväitä ohjauksen ja koulutuksen avuksi

Mielenkiintoinen ja innostava Savostamo kutsuu kaikki mukaan osaksi eteläsavolaista koulutustarinaa!

Savostamossa Etelä-Savon maakunnan vahvuudet ja oppilaitosten herkullisimmat koulutukset esitellään uudella tavalla. Visuaalinen ja pelillinen verkkosivusto, aktiivinen Instagram-viestintä sekä tapahtumat houkuttelevat tutustumaan tarjontaan ja auttavat koulutusvalinnoissa.
"Savostamo tarjoaa uudistushaluisille elämyksellistä sisältöä Etelä-Savon koulutusmahdollisuuksista.
Kohderyhmä etsii mielenkiintoista vaihtoehtoa ja kaipaa innostavaa viestintää.
Rohkaisemme heitä ja autamme tunnistamaan uusia näkökulmia Etelä-Savon koulutusmahdollisuuksista."
Uutiskirjeen tietosuojaseloste:
...

Vinkit, materiaalit ja sidosryhmät

Tulevaisuuskartalla on ohjeistettu kuinka kartalla navigoidaan, mutta ohessa lisänä vielä kolme vinkkiä kartan käyttöön.
Ensimmäisessä vinkissä tulevaisuuskarttaa käytetään tutkimalla tulevaisuuden työtehtäviä ja apuna voi tarvittaessa hyödyntää ChatGPT:tä.
...
Toisessa vinkissä tulevaisuuskartalla edetään polkumaisesti käymällä läpi kartan kaikki osa-alueet. Aloitetaan tutkimalla tulevaisuuden ammatteja.
...
Kolmannessa vinkissä edetään polkumaisesti ja käydään läpi kartan kaikki osa-alueet. Aloitetaan tutkimalla tulevaisuuden osaamistarpeita.
...

Savostaminen sopii kaikille

Kaikki ovat tervetulleita viihtymään Savostamossa aina, kun tekee mieli seikkailla eteläsavolaisen koulutuksen parissa. Erityisesti Savostamo sopii ohjauksen ja neuvonnan tueksi esimerkiksi ammatinvalinnan alkumetreillä.
Savostamo sopii esimerkiksi:
 • peruskoulun viimeisillä luokka-asteilla opintojen ohjauksen työkaluksi,
 • toisella asteella opiskelevien uraohjaukseen,
 • muille ammatinvalinnasta ja opiskelusta kiinnostuneille, ja
 • maakunnan mahdollisuuksien esittelyyn.

Työllisty heti – Kehitä itseäsi – Tutkaile tulevaa

Savostamossa on kolme koulutusmaailmaa, joista löytyy eri elämäntilanteesiin sopivaa sisältöä.
Työllisty heti -maailmassa voi tutustua osaajatarvealoihin ja nopean työllistymisen mahdollisuuksiin.
Kehitä itseäsi -maailmassa voi pohtia oman osaamisen kehityskohteita sekä löytää oman harrastuksen kautta ammatin.
Tutkaile tulevaa -maailmassa katsotaan kauemmas tulevaisuuteen ja tutustutaan esimerkiksi tulevaisuuden ammatteihin.

Inspiraatiota koulutusvalintoihin

Savostamoa voidaan hyödyntää kokonaisuutena, jolloin ohjattavat seikkailevat joko itsenäisesti tai ohjatusti koko sivustolla.
1. Ohjattavaa pyydetään merkitsemään liekillä sytyttävimmät (kiinnostavimmat) kohdat Savostamossa--> myöhemmin liekitettyjä kohtia voidaan katsoa yhdessä ja keskustella valinnoista. Mielekästä on toki aina nähdä, mitä muut sivuston käyttäjät ovat valinneet. Ehkäpä sytyttävimpien listalta löytyy kohtia, jotka ovat itseltä jääneet huomiotta?
2. Itsenäisen työskentelyn avuksi on luotu kysymyksiä, joiden avulla ohjataan huomioimaan erityisesti koulutukseen liittyviä asioita.
 • Mikä Savostamon kolmesta maailmasta on kiinnostavin?​​
 • Nimeä kolme sinua eniten kiinnostavaa koulutusta Savostamon sivuilta?​​
 • Missä oppilaitoksissa valitsemiasi koulutuksia voi opiskella Etelä-Savon alueella?
 • Millaisia muita teemoja jäi mieleesi Savostamosta?

Mahdollisuuksien maakunta tutuksi

Mielenkiintoista on myös Etelä-Savon maakunnan tarjoamista mahdollisuuksista keskusteleminen yleisemmin.
 • Mitä mielikuvia Etelä-Savosta on olemassa?
 • Mitä alueelle tyypillisiä aiheita kuvituksesta löytyy?
 • Tarjoaako Savostamo monipuolisen kuvan maakunnasta, vai jääkö jotain olennaista kertomatta?
 • Kasvaako ymmärrys mahdollisuuksista Savostamoon tutustumisen myötä?
 • Miltä tulevaisuus näyttää?

Ladattavat materiaalit

Savostamo-visa sopii verkkosivuston silmäilyn tueksi. Kevyet kysymykset auttavat keskittymään verkkosivuston sisältöihin ja ohjaavat seikkailemaan syvemmälle Savostamoon.
...
Ladattava sanaristikko Savostamoon tutustumisen tueksi. Sanaristikko on tasoltaan keski-vaikea ja vaatii täyttäjältään keskittynyttä työskentelyä.
...

Alkukartoitus – napakka tietopaketti

Savostamon rakentaminen on aloitettu laajan alkukartoituksen avulla. Maakunnan nykytilaa kuvaava data, osaamisen ennakoinninmateriaalit, oppilaitosten vahvuudet ja opiskelijatutkimus on koottu yhteen pakettiin. Alkukartoitusmateriaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä! Lue lisää blogista ja tutustu materiaaliin.

Delfoit näkemystiedon välittäjinä

Jotta Savostamo pystyy parhaalla tavalla vastaamaan Etelä-Savon maakunnan koulutustarpeisiin myös pidemmällä tähtäimellä, on verkkosivun rakennusaikana tehty peräti kaksi Delfoi-selvitystä! Delfoi on dialoginen tapa kerätä näkemystietoa anonyymiltä asiantuntijapaneelilta. Ensimmäisessä Delfoissa vastaajina olisivat koulutustoimijat sidosryhmineen ja toisessa Delfoissa kuultiin erityisesti yrittäjiä ja elinkeinoelämän sidosryhmiä.
Ensimmäinen julkaisu: Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin – Etelä-Savo 2035 Koulutustoimijoiden paneeli
Toinen julkaisu: Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin – Etelä-Savo 2035 Yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden paneeli Ikääntyvässä Etelä-Savossa tulevaisuuden työelämä rakentuu teknologian varaan ja ilmastokriisiin sopeutuminen jakaa mielipiteitä.
Ikääntyvässä Etelä-Savossa tulevaisuuden työelämä rakentuu teknologian varaan ja ilmastokriisiin sopeutuminen jakaa mielipiteitä.
Delfoi-raportti

Unelmien Etelä-Savo vuonna 2035

Delfoi-selvitysten perusteella on tehty myös tulevaisuuteen katsova video. Mistä elinvoiman elementit mökkimindfulnessin maakunnassa syntyvät? Matkaoppaana toimiva Oraakkeli johdattaa ajatukset vuoteen 2035. Unelmoi mukana!

Etelä-Savon maakunnassa kasvetaan yrittäjyyteen

Yrittäjyysmyönteisyyttä ja -valmiuksia – näitä tarvitaan, vaikkei yrittäjäksi aikoisikaan. Yrittäjyys kasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon hankkeessa on mallinnettu maakunnan yrittäjyyskasvatuspolkuja. Yrittäjyyskasvatuksesta pohdintoja Mitä kaikkea yrittäjyyskasvatus tarkoittaa arjessa? -blogissa ja Otavian Järkipuintia -podcastissa.
Laajemmin hyviin käytänteisiin ja toimintamalleihin pääset tutustumaan myöhemmin julkastavassa raportissa.
Etsitkö tukea, verkostoja ja tapahtumia yrittäjyyskasvatukseen?
YES, Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto auttaa. Tutustu verkkosivuun ja hyödynnä myös YES-verkoston tuottamat materiaalit ja oppaat.

Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun koulutusneuvonnan verkostot ja niiden yhteystiedot

Kartat auttavat hahmottamaan, missä kaikkialla aikuisia ohjataan kohti koulutusta ja työelämää. Avaa kartat selaimeen ja klikkaa linkkejä päästäksesi eri toimijoiden sivuille. Kartat on tuotettu Aiku-hankkeessa.
Mikkelin seutu
...
Pieksämäen seutu
...
Savonlinnan seutu
...

Savostamo logo
Savostamon sytyttävimmät: